Weerbaarheid voor kinderenWeerbaarheid voor kinderen:De weerbaarheidstraining reikt kinderen tools aan om zich meer weerbaar te voelen. 

De 4 verschillende invalshoeken van de training : Fysiek, Verbaal, Denkwerke en Creatief, versterken elkaar.


Thema’s die tijdens de training aan bod (kunnen) komen zijn:


Stevig staan - Grenzen geven en grenzen aanvoelen - Omgaan met (eigen) boosheid - De taal van je lichaam - Relaxatie - Focus - Omgaan met stress - Zelfbeeld 
Tijdens de training komen zowel sociale als mentale als fysieke aspecten van weerbaarheid aan bod.

Voorafgaand aan de cursus is een collectief oudermoment voorzien waarin meer uitleg gegeven wordt over de methodieken die tijdens de training gebruikt worden.

(Rots en Water, sociale vorming, relaxatieoefeningen )Door de grootte van de klassen beperkt te houden krijgt elk kind de individuele aandacht die het nodig heeft om maximaal rendement uit de lessen te  halen. Daarom is gekozen voor een maximale klasgrootte van 12 kinderen. De minimale klasgrootte is 6 kinderen.Er kan ook gekozen worden voor een individueel begeleidingstraject 
Voor meer informatie ga je naar de contactpagina      Fysiek     Verbaal   Denkwerk   Creatief

Kinderen kunnen op verschillende manieren aan weerbaarheid werken.