school/organisatieWeerbaarheid voor scholen:

Klasniveau:


De ondersteuning kan zowel gericht zijn op één of enkele leerlingen als op een volledige klas.

Thema’s die tijdens de vorming aan bod kunnen komen zijn:


  • Pesten, online en offline 
  • Omgaan met Sexting 
  • Groepsdynamiek
  • Omgaan met anderen
  • Grenzen 
  • Rots en Water
  • Grenzen en wensen (Relationele en seksuele opvoeding)


Het is mogelijk om voorgaand aan de vorming in een infomoment te voorzien voor ouders en leerkrachten. Hierin wordt, op een actieve manier,  meer uitleg gegeven over de methodieken die tijdens de training gebruikt worden.

(Rots en Water, sociale vorming, meditatie enz.)


Voor meer infomatie kunt u het contactformulier invullen of contact opnemen met Leonie Nelissen T: +32(0)478448114 
Leerkrachtondersteuning:


Individuele begeleidingssessies rond draaglast/draagkracht -burn out en stress - omgaan met moeilijk gedrag - professionele ontwikkeling - ...


Loopbaanbegeleiding


Nascholingen en workshops rond zelfbeheersing,  omgaan met agressie, Nieuwe Autoriteit, omgaan met stress, klasmanagement,...


Vormingen voor leerlingbegeleiding en opvoeders: methodieken rond gedragsverandering. 
Beleidsondersteuning:


Deze ondersteuning kan zowel gericht zijn op het implementeren van een nieuw sactiebeleid zoals het 4-lademodel 

Als op het introduceren van nieuwe methodieken en denkmodellen binnen de organisatie zoals het schoolbreed werken met Nieuwe autoriteit.

Daarnaast kunnen ook andere methodieken hun ingang vinden binnen de school bijvoorbeeld Deep Democracy of geweldloze communicatie

In het kader van aanvangsbegeleiding zijn er verschillende vormingen uitgewerkt die de beginnende leerkachten binnen uw school een zetje in de rug zullen geven.
Ook bieden wij vormingen aan ouders, zodat op deze manier indirect de ouderbetrokkenheid bij de school vergroot.