School in Balans

Schoolbreed werken aan de implementatie van Rots en Water Trajecten worden op maat gemaakt.

Hieronder een overzicht van mogelijke stappen in een traject.

Stap 1: Intakefase:

 

Doel:

Behoeften en doelstellingen van de school in kaart brengen

Activiteiten:

Gesprekken met De directie en in tweede instantie met zorgteam en leerkrachten.

Output:

Een op maat gemaakt plan voor de schoolbrede implementatie van de Rots en Water technieken
Stap 2: Eendaagse Balanstraining:

 

Doel:

Schoolbrede introductie van Rots en Water Technieken.

Activiteiten:

Interactieve training voor het hele team met focus op basishouding en grenzen.

Output:

Gemeenschappelijke taal en basisvaardigheden voor het hele team.
Stap 3: Opvolging via Kernteam/Zorgteam:

 

Doel:

Borgen van de Rots en Water principes binnen de schoolcultuur.

Activiteiten:

Periodieke sessies met het kernteam om de voortgang te bespreken en te ondersteunen.

Output:

Fiches/kaarten met oefeningen en technieken voor dagelijks gebruik.
Stap 4: Verdiepingstrainingen:

 

Doel:

Verdiepen van kennis en vaardigheden specifiek voor de onderwijsvorm.

Activiteiten:

Aangepaste trainingen voor basis-, secundair en buitengewoon onderwijs, voor leerkrachten en ondersteunend personeel.

Output:

Lessen en ondersteunend materiaal voor duurzame integratie in de schoolcontext. 

Stap 5: Nazorg en Evaluatie:

 

Doel:

Waarborgen van de lange termijn effectiviteit en aanpassing waar nodig.

Activiteiten:

Evaluatiesessies met het kernteam en feedbackrondes met leerkrachten.

Output:

Aanbevelingen voor continue verbetering en eventuele bijsturing van het programma.