Rots en Water

Rots en water

Het Rots & Water-programma is een weerbaarheidsprogramma dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn veelvoudige doelstellingen en brede pedagogische perspectief. 


Mensen moeten leren om zich onafhankelijk op te stellen, eigen keuzes te maken (Rots), maar ook om samen te werken, spelen en leven (Water). Rots & Water is niet alleen een weerbaarheidstraining, maar ook een sociale competentietraining, waarbij de nadruk ligt op het samenwerken, samen spelen en samen leven.


Het programma is zeer fysiek; er zijn veel fysieke oefening die gekoppeld worden aan de didactiek: door te ervaren en dit vervolgens onder woorden te brengen leren jongeren op een volledig 'andere' manier.


De bouwstenen van het programma zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen.


Binnen een gesprek of conflict kan men kiezen voor een harde, onverzoenlijke rotsopstelling of een meer communicatievere wateropstelling en ook in relaties kan de keuze worden gemaakt tussen een rotsopstelling (‘ik ben sterk voor mij, ik zorg voor mij’) of een wateropstelling (’Ik ben sterk voor ons, het moet goed zijn voor ons allemaal’). De kern van Rots en Water is: Ik ben Water als het kan,  maar Rots als het moet.


Voor meer info ga naar de contactpagina